• dr Anna Bernaziuk w komisji egzaminującej kandydatów na biegłych

dr Anna Bernaziuk w komisji egzaminującej kandydatów na biegłych

dr Anna Bernaziuk , Partner w Dziale Rewizji Finansowej, biegły rewident |

14 grudnia 2017

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk 5 grudnia 2017 r. wręczył akty powołania członkom nowego składu komisji egzaminacyjnej, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. W składzie nowej komisji znalazła się dr Anna Bernaziuk, Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO. Na to stanowisko rekomendowała ją Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

Anna Bernaziuk jest uznanym autorytetem w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. Z BDO związana od ponad 20 lat, gdzie m.in. kieruje pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację prac tego Działu.

Źródło:http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowy-sklad-komisji-egzaminacyjnej-dla-kandydatow-na-bieglych-rewidentow?redirect=http%3A2F2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D026p_p_state3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_