• BDO z nowymi globalnymi liderami

BDO z nowymi globalnymi liderami

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

05 października 2017

W związku z ostatnią informacją o tym, że Keith Farlinger przejmie od Martina van Roekel stanowisko globalnego Dyrektora Generalnego (CEO) w BDO od 1 listopada 2017 r., BDO International Limited z przyjemnością informuje o trzech kolejnych nominacjach do Globalnego Zespołu Kierowniczego Global Leadership Team (GLT) sieci.

Obecny CEO dla regionu EMEA, Anders Heede – który także pełni rolę Globalnego Szefa Usług Doradczych – obejmie nowoutworzone stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO). Nadrzędnym celem nowej roli jest zapewnienie, aby sieć BDO była w stanie podołać dzisiejszym wyzwaniom i przygotowanie jej na przyszłość. Anders Heede działa w międzynarodowym zespole BDO od roku 2011, przystępując do BDO Dania jako CEO w roku 2008.

Trond-Morten Lindberg został mianowany CEO regionu EMEA, zastępując Andersa Heede. Trond-Morten Lindberg jest obecnie CEO BDO Norwegia, po tym jak przyszedł do firmy w roku 1999, w roku 2006 został Partnerem, a w roku 2010 objął stanowisko Partnera Zarządzającego. Od tej pory udało mu się przekształcić i powiększyć BDO Norwegia poprzez wiele transakcji połączeń, w tym m.in. z Praxity i Crowe Horwath. Pod przewodnictwem Lindberga BDO Norwegia potroiło swoje rozmiary, zarówno pod względem przychodu, jak i liczby pracowników, stając się liderem rynku i dorównując wielkością największym konkurentom BDO w Norwegii. Lindberg jest obecnie członkiem zarządu regionu EMEA, a jako CEO EMEA stanie się Prezesem tego zarządu.

Nowy globalny CEO, Keith Farlinger, jest obecnie CEO dla regionu obu Ameryk i został już mianowany jego następcą na tym stanowisku: Albert Lopez obejmie stanowisko CEO dla regionu obu Ameryk od 1 stycznia 2018.

Albert Lopez został Partnerem w BDO USA w roku 1988 i przez wiele lat zarządzał praktyką audytu w biurze BDO USA w Miami, aż do objęcia obecnego stanowiska Partnera Zarządzającego Audytu dla Południowego Wschodu w roku 2005. W tym czasie przyczynił się do rozwoju tego regionu poprzez wzrost organiczny, jak i wiele transakcji połączeń. Lopez zasiada w zarządzie firmy amerykańskiej i zarządza obsługą klientów z Ameryki Łacińskiej/Karaibów. Jest obecnie także członkiem zarządu dla regionu obu Ameryk, a jako CEO dla tego regionu, stanie na jego czele.

Źródło: https://www.bdo.global/en-gb/news/2017/bdo-appoints-new-global-leaders