• BDO i SGH zapraszają na studia podyplomowe

BDO i SGH zapraszają na studia podyplomowe

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

03 lipca 2017

Zaszła rewolucja w działaniu Komitetów Audytu – to już fakt. To efekt wejścia w życie 21 czerwca 2017 r. nowej ustawy o biegłych rewidentach. Kluczowe regulacje tej ustawy wskazują, że w jednostkach zainteresowania publicznego - a więc także w spółkach notowanych na giełdzie - będzie musiał działać minimum trzyosobowy Komitet Audytu. Przepisy określiły przy tym nie tylko ramy organizacyjne komitetu, ale także wymagania stawiane jego członkom, takie jak posiadanie przynajmniej przez jednego z nich wiedzy branżowej, czy też wiedzy i – co ważniejsze – umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu, w tym jego przewodniczący muszą też być niezależni od danej jednostki. Bardzo szeroko określony został także zakres obowiązków Komitetu Audytu.

Rady nadzorcze spółek mają zaledwie 3 miesiące na powołanie Komitetu Audytu lub dostosowanie zasad jego działania i składu do nowych uregulowań prawnych. Co istotne, nie ma co zwlekać z dostosowaniem się do nowych reguł. Za ich nieprzestrzeganie członek Komitetu Audytu może otrzymać karę wynoszącą nawet 250 tys. zł. Członek Komitetu Audytu może także otrzymać zakaz pełnienia funkcji od roku do nawet trzech lat. Dodatkowo kara może być wymierzona także spółce. W tym przypadku może wynieść nawet 10% jej przychodów netto.

Nie warto zatem ryzykować. Ale, czy można:

- nauczyć się działania w nowej rzeczywistości prawnej?

- spełnić oczekiwania ustawodawcy?

- uniknąć kar?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: TAK.

Co zatem zrobić? Zapisać się na: STUDIA PODYPLOMOWE: RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH

Program studiów zakłada m.in. poznanie aktualnych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, prawa spółek, w tym odpowiedzialności członków rad nadzorczych oraz Komitetów Audytu.

Nasze studia realizujemy wspólnie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Zapraszamy

Wszystkie szczegóły: http://www.szkolenia-bdo.pl/s/0/rachunkowosc/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-rachunkowosci-i-rewizji-finansowej-dla-czlonkow-i-kandydatow-do-rad-nadzorczych?id=31361#cel